Tấm phim LED trong suốt

  • Cự ly điểm ảnh: 24mm
  • Loại LED: Màu R,G,B – 3 trong 1
  • Độ trong suốt: 73%
  • Độ cong (Lồi và lõm): 1.100R
  • Tấm phim tự dính