Dòng sản phẩm LAPE

  • Cự ly điểm ảnh: 1,5mm
  • Độ sáng: 1.000 cd/m²
  • Thiết kế dạng module
  • Độ cong (cong lõm/cong lồi): Lên tới 1.000R
  • Bộ điều khiển hệ thống hiệu năng cao
  • Thao tác từ cả mặt trước và mặt sau