Dòng sản phẩm Fine-Pitch Essential

  • Kích thước điểm ảnh: 1,56 mm
  • Độ sáng: 600 nit
  • Đèn báo trạng thái phát hiện tín hiệu
  • Thao tác từ mặt trước
  • Tủ nhẹ cầm xách dễ dàng
  • Tương thích với các Giải pháp phần mềm LG